Logo
نوشته های من
بلاگ

تونل زمان

بلاگ

خطای هزینه هدررفته

? خطای هزینه هدررفته

فیلم افتضاح بود. بعد از یک ساعت، در گوش همسرم گفتم ” پاشو برویم خانه.” گفت: “به هیچ وجه. قرار نیست سی دلارمان را دور بریزیم.” با اعتراض گفتم ” این توجیه درستی نیست. پولمان همین الان هم خرج شده است.”

?یکی از دوستانم سال ها از رابطه عاشقانه پرمشکلش زجر می کشید. نامزدش بارها و بارها به او خیانت می کرد. هر دفعه هم پشیمان بر می گشت و التماس می کرد که دوستم او را ببخشد. او می گفت ” انرژی زیادی صرف این رابطه کرده ام و کنار گذاشتنش کار اشتباهی است.”

?این حالت خطای هزینه هدر رفته است. وقتی که زمان، پول، انرژی یا عشق زیادی صرف چیزی کرده باشیم. این هزینه کردن دلیلی می شود برای ادامه دادن، حتی اگر با موضوعی محکوم به شکست روبرو باشیم. هر چه بیشتر سرمایه گذاری کنیم، هزینه هدر رفته بیشتر می شود و بیشتر مجبور می شویم، ادامه بدهیم.

?” تا این جا آمده ایم…”، ” تاکنون این همه از کتاب را خوانده ام…”، “اما دو سال صرف این دوره کرده ام…”. اگر با هر یک از این نمونه های فکری مواجه شده اید، یعنی خطای هزینه هدر رفته در گوشه ذهن شما مشغول به کار است.

منبع: کتاب هنر شفاف اندیشیدن، اثر رولف دوبلی

نظر خود را بنویسید