Logo
نوشته های من
بلاگ

تونل زمان

بلاگ

آقای محسن نفر- موسس سایت نوعروس

در برحه ای از زمان کسب و کار ما در سطح مشخصی از درآمد متوقف شده بود. هم استراتژی مشخصی برای خروج از این وضعیت نداشتیم و هم نوعی ترس از تغییر و خرابتر کردن چیزی که هست ما را متوقف میکرد. نیاز به یک منتور داشتیم که بتوانیم جلوتر را ببینیم. در چنین وضعیتی آقای قوامی عزیز به ما ملحق شدند و با تغییر استراتژی بازاریابی ما و همچنین با دادن روحیه مثبت به ما کمک کردند تا بتوانیم تغییرات را طراحی و ایجاد کنیم و نهایتا درامد مجموعه را به بیش از سه برابر افزایش دهیم.

 

قسمت دیدگاه بسته شده است.