Logo
نوشته های من
برچسب

فرانچایز

برچسب

تحلیل S.W.O.T فرانچایز (اجازه استفاده از نام تجاری)

تحلیل S.W.O.T فرانچایز (اجازه استفاده از نام تجاری)مؤلف: Daren از دانشگاه PennState و تجربه در کسب و کار و فناوری، به بهترین نحو بعنوان یک کارآفرین معرفی می شود.او در نقش های...

ادامه مطلب...