Logo
نوشته های من
بلاگ

تونل زمان

بلاگ

تحلیل S.W.O.T فرانچایز (اجازه استفاده از نام تجاری)

تحلیل S.W.O.T فرانچایز (اجازه استفاده از نام تجاری)

مؤلف: Daren از دانشگاه PennState و تجربه در کسب و کار و فناوری، به بهترین نحو بعنوان یک کارآفرین معرفی می شود.

او در نقش های دریافت کننده فرانچایز، نماینده منطقه، و مشاور اعطا کننده فرانچایز خدمت کرده است. او می داند برای فرانچایز گیرنده ای موفق بودن به چه چیزی نیاز است.

او مؤسس www.franchiseWeb360.com می باشد.

فهرست مطالب

تحلیل SWOT چیست؟
عناصر تحلیل SWOT فرانچایز
نحوه استفاده از تحلیل SWOT فرانچایز
مثالی از تحلیل SWOT فرانچایز
الگوی SWOT
تحلیل SWOT چیست؟

SWOT مخففی برای نقاط قوت (Strengths)، نقاط ضعف (Weaknesses)، فرصت ها (Opportunities)، و تهدیدات (Threats) است. این مدلی تحلیلی برای استفاده در ارزیابی کسب و کار و بازاریابی موقعیت ها است، و معمولاً در ماتریسی 2×2 همچون نمودار سمت راست ساخته می شود. این چارچوبی مناسب برای ارزیابی راهبرد، تثبیت موقعیت و هدایت فرانچایز است.

نقاط قوت و ضعف عواملی داخلی هستند، مواردی که بر بهره برداری از فرانچایز تأثیر دارند. فرصت ها و تهدید ها عواملی خارجی هستند که می توانند موفقیت فرانچایز را در آینده تحت تأثیر قرار دهند.

نقاط قوت و ضعف محیط داخلی – موقعیت درونی فرانچایز عوامل مربوط به محصولات، هزینه ها، قیمت گذاری، سودآوری، کیفیت، افراد، عملکرد، انطباق پذیری، علائم تجاری، خدمات، فرآیندها، سیستم ها، آموزش، شبکه فرانچایز، و موارد مشابه این عوامل به تحقق در زمان حال گرایش دارند
فرصت ها و تهدید ها محیط خارجی – موقعیت بیرونی فرانچایز عوامل مربوط به بازارها، قلمروها، مشتریان مورد هدف، روندها، شرایط فصلی، رقابت، فناوری، اقتصاد، جامعه، رسانه ها، و موارد مشابه این عوامل به تحقق در آینده گرایش دارند
تحلیل SWOT با استفاده از روشی تحلیلی و بررسی فرصت فرانچایز بگونه ای واقعی تر، با دور نگهداشتن احساسات از این معادله کمک می کند. این تحلیل در شناسایی نقاط مثبت و منفی فرانچایز که ممکن است بگونه ای دیگر آشکار شوند، کمک می کند.

عناصر SWOT

موارد فهرست شده در هر کادر مثال هایی از جنبه های مختلف فرانچایزی هستند که باید به عنوان بخشی از ارزیابی فرانچایز خود آنها را مورد بررسی قرار دهید.

نقاط ضعف

محصولات یا خدمات غیر اختصاصی

شکاف در قابلیت ها

موقعیت ضعیف رقابتی

شبکه فرانچایزی کوچک

عدم تجربه مدیریتی فرانچایز دهنده

نبود سابقه مالی

طرح و راهبرد ضعیف بازاریابی

عدم شناسایی علامت تجاری

مشخص نبودن بررسی آماری منطقه ای

هزینه های بالای راه اندازی

محصولات یا خدمات آزمایش نشده

عدم تطبیق با بازار در حال تغییر
نقاط قوت

محصولات یا خدمات اختصاصی

شبکه فرانچایزی رشد یافته

تجربه مدیریتی فرانچایز دهنده

سابقه مالی فرانچایز

بازاریابی – ملی، محلی، اینترنتی

بررسی آماری منطقه ای

پشتیبانی موقعیت خرده فروشی

قیمت، ارزش، کیفیت

شناسایی علامت تجاری

معروفیت فرانچایز

پروفایل دقیق فرانچایز

فرآیند ها، سیستم ها، آموزش، پشتیبانی

رسالت متمرکز و ارزش های مستحکم
تهدید ها

نفوذهای سیاسی

تأثیر حقوقی

اثرات محیطی

پیشرفت فناوری

پیشرفت رقبا

تقاضای بازار

محصولات، خدمات، ایده های جدید

از دست دادن شرکاء و قراردادهای مهم

شرایط اقتصادی

فشارهای اعتباری یا مالی

بازار کار

شرایط فصلی، آب و هموا، اثرات سیاسی
فرصت ها

تغییرات در نیازهای بازار هدف

رقبای پابند گذشته

صنعت در شرایط تغییرپذیری

دگرگونی کسب و کار به واسطه فناوری

ایجاد بازاری جدید

ایجاد بازاری سودآور

شرکای جدید کسب و کار قراردادهای جدید کسب و کار

طرح بازاریابی محلی اینترنتی

پخش محصولات جدید

افزایش حجم و روند بازار

فصل، آب و هوا، تأثیرات فرهنگی

نحوه کاربرد تحلیل SWOT فرانچایز

برای استفاده مؤثر از این ابزار، باید تکالیف خود را به انجام رسانید. این تحلیل صرفاً به اندازه اطلاعاتی که دارید مناسب است. حال نگاهی بیاندازیم به هر یک این بخش ها و این که چگونه می توانید پر کردن این کادرها را شروع نمایید.

نقاط قوت

در رابطه با این بخش، باید با فرانچایز دهنده آغاز کنید. آنها نقاط قوت بسیاری برای سهیم شدن با شما دارند. توجه داشته باشید، که شغل آنان فروش فرانچایز به شما و انتخاب داوطلبان برجسته است. هرگاه که فرصتی برای گفتگو با فرانچایز دهنده داشته اید، برای ارزیابی هر یک از نکات با فرانچایز گیرندگان نیز به مذاکره بپردازید. به پاسخ های فراشیز گیرنده بسیار توجه کنید. همسانی حائز اهمیت است.

نقاط ضعف

طبعاً فرانچایز دهنده آنطور که انتظار می رود به تمامی ضعف های فرانچایز اشاره ای نمی کند. بنابراین، گام اول شما باید “امتحان کردن” آن فرانچایز به عنوان یک مشتری باشد – در صورت امکان، دریافت کننده ارزش های ارائه شده توسط آن فرانچایز باشید. اما، توجه داشته باشید که خوب بودن یک محصول یا خدمت صرفاً به معنای خوب بودن آن فرانچایز جهت تصاحب نیست. آنچه را که لازم است در این مقوله بدانید مهم بشمارید، همچنین لازم است که بررسی هایی را در رابطه با فرانشیر گیرنده انجام دهید.

فرصت ها

برای تعیین فرصت ها، ایده مناسبی را از فرانچایز دهنده و فرانچایز گیرنده دریافت خواهید کرد، اما لازم است که شخصاً‌ نیز تحقیقاتی را انجام دهید. برای تحقیق درباره صنعت، روندهای بازار،‌ تأثیرات جهانی، رقبای عمده، و موارد مشابه، از وب استفاده کنید. توجه نمایید که فرصت های معمول به رویدادهای آتی اشاره دارند. شما فرانچایزی را بر اساس آینده خریداری نمی کنید – ابتدا لازم است به دنبال آنچه که امروز فراهم است، باشید.

تهدید ها

با توجه به سرعت تغییر و تحولات دنیای حاضر، و تأثیری که اینترنت بر مدل های کسب و کار داشته است، تهدیدهای بسیار زیادی وجود خواهند داشت. راه حل، تشخیص این نکته است که کدامیک از آنها می توانند برای کسب و کار تهدید آمیز باشند و کدامیک قابل کنترل هستند. فرانچایز دهنده با شناختی دقیق در این حیطه باید توانایی توضیح نحوه تحت کنترل گرفتن آنها را داشته باشد.

نحوه استفاده از تحلیل SWOT فرانچایز

ارزش ارائه شده به واسطه بهای فرانچایز: نقاط قوت فرصت ها

دلایلی که باید برای خرید فرانچایز محتاط بود: نقاط ضعف تهدید ها

تحلیل SWOT فرانچایز – مثال

تحلیل SWOT (نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها) می تواند به افزایش وضوح و شناسایی تمامی جنبه های فرانچایز کمک کند. از این ابزار ساده و تحلیلی می توان برای ارزیابی و مقایسه فرانچایزها استفاده کرد. همچنین این ابزار شما را به بررسی جنبه های مثبت و منفی، اعم از داخلی و خارجی،‌ وا می دارد. تحلیل SWOT زیرین سؤالاتی را که هنگام ارزیابی فرانچایز باید در نظر بگیرید مطرح می کند. در پشت این ورقه نمودار SWOT خالی وجود دارد که می توانید شخصاً آنرا در رابطه با فرانچایزهای مورد نظرتان تکمیل نمایید.

فرصت فرانچایز: مثال کافی شاپ

به شماره های مورد استفاده مرتبط با سؤالات توجه نمایید.

آیا فرانچایز دهنده …

1- محصول یا خدمتی اختصاصی را ارائه می کند؟

2- علامت تجاری شناخته شده ای در منطقه شما دارد؟

3- تعریف دقیقی از بازار هدف دارد؟

4- نسل برتر فرانچایز گیرندگان را از طریق برنامه های بازاریابی محلی و ملی تأمین می کند؟

5- شبکه فرانچایزی مستحکمی دارد؟

6- مدلی ثابت برای کسب و کار – جریان درآمد تکرار شونده ای دارد؟ دارای بیش از یک مزیت رقابتی است؟

7- پروفایلی از موفقیت فرانچایز دارد – که معرف ویژگی های یک فرد موفق در فرانچایز آنها باشد؟

8- محصولات یا خدمات جدیدی را برای حفظ رقابت آمیزی فرانچایز تأمین می کند؟

9- مدیریتی با تجربه که درباره واگذاری فرانچایز مطلع باشد، دارد؟

10- پشتیبانی مستحکم و مستمر و برنامه آموزشی دارد؟

نقاط قوت

1- محصول در درجه اول قهوه مبتنی بر ترکیبی اختصاصی.

2- قهوه با علامت (نام) تجاری شناخته شده در سراسر کشور، مبتنی بر معروفیتی پا بر جا.

3- بازار هدف مبتنی بر جمعیت و موقعیت فروشگاه.

4- فعالیت تبلیغاتی در سطح کشور.

5- شبکه ای بزرگ و مستحکم از فرانچایز گیرندگان.

6- کمک های فرانچایز دهنده در انتخاب محل.

9- کادر مدیریت بسیار ورزیده.

10- پشتیبانی کامل و آموزش مستمر.

نقاط ضعف

6- موفقیت کسب و کار تا حد زیادی به محل بستگی دارد. این مورد می تواند باعث موفقیت یا شکست کسب و کار شود.

6- فرانچایز متکی بر مزیت رقابتی اصلی است، خرده فروشی قهوه.

7- فرانچایز دهنده فاقد پروفایلی معتبر از ویژگی های فردی فرانچایز گیرنده ای موفق است.

8- افزودن محصولات جدید به کندی بوده است.

پاسخ های به هر سؤال می تواند موجد نقاط قوت و ضعف … فرصت ها و تهدید ها شود.

با نگاهی به بازار …

1- بزرگی بازار هدف در منطقه تعیین شده شما چقدر است؟

2- آیا ارزش غیر قابل تردیدی وجود دارد که به مشتری نهایی ارائه شود؟

3- اوج وفاداری مشتری به محصول یا خدمت چگونه است؟

4- ضرورت محصول یا خدمت برای مشتریان تا چه اندازه است – آیا در مواقع سخت اقتصادی بازهم آنرا خریداری خواهند کرد؟

5- رقابت تا چه حد قوی است – آیا آنها به آسانی می توانند مشتریان شما را بربایند؟

6- آیا محصول یا خدمت فرانچایز می تواند به آسانی جایگزین شود – آنچه را که برای Blackberry اتفاق می افتد در نظر بگیرید؟

7- چشم اندازهای رشد فرانچایز چگونه است – تا چه اندازه فرانچایز مورد نظر شما می تواند بزرگ شود؟ پوشش دهی یا محدوده آن چگونه است؟

8- آیا می توانید مشتریان مورد نیاز فرانچایزی موفق را تأمین نمایید، و آیا منطقه شما آنرا پشتیبانی می کند؟

فرصت ها

2- ارزش مربوطه ثابت و آزمایش شده است.

3- پایگاه مشتریان کاملاً پا برجا است – با یک بار تأمین شدن، به صورت روزانه مجدداً مراجعه می کنند.

5- تقلید های کسب و کار تأثیری قابل توجه بر فرانچایز گیرندگان موجود نداشته است.

6- محصول، محک زمان را تاب آورده است، و احتمالاً به آسانی جایگزین نمی شود.

7- یک عملکرد فرانچایز، کل آن چیزی است که برای تأمین اهداف مالی خود به آن نیاز دارم.

8- مادامی که قلمروی مناسب انتخاب شود، تأمین مشتریان نباید مسئله ای باشد.

تهدید ها

1- اندازه بازار هدف در منطقه من قابل تردید است. شاید لازم است که به دنبال منطقه ای پر سکنه تر باشم.

4- این محصول واقعاً ضروری نیست، بنابراین، ممکن است که مشتریان در مواقع سخت اقتصادی از استفاده آن خود داری کنند.

5- رقابت زیادی در منطقه من وجود دارد. مطمئن نیستم که بتوانم مشتریان موردنیاز را جذب نمایم.

6- محصول “5 Hour Energy” تلاش دارد تا عادت به نوشیدن قهوه را به چالش بکشد.

تذکر: تحلیل SWOT همچنین می تواند برای ارزیابی شما به عنوان فرانچایز گیرنده ای بالقوه، مورد استفاده قرار گیرد. نقاط قوت و ضعف شما در رابطه با فرانچایزی خاص چیست؟ آیا فرصت هایی برای شما وجود دارند، مثلاً رشد فردی، پاداش های مالی، و موارد مشابه؟ نقاط ضعف شما کدامند؟ تهدید های شما چه هستند، مثلاً، از دست دادن پس انداز بازنشستگی، ساعات طولانی که به دور از تعهدات خانوادگی صرف می کنید، کاهش تعطیلات خانواده،‌ و موارد مشابه؟

تحلیل SWOT فرانچایز

SWOT – نقاط قوت، ‌نقاط ضعف، فرصت ها، و تهدید ها. هر فرانچایزی حاوی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید هاست. راه حل، شناسایی آنها بطور واقعی است تا بدانید که دقیقاً چه چیزی را دریافت می کنید و توانایی ارزیابی هر فرصتی را به بهترین نحو دارید.

فرصت فرانچایز: …………..

نقاط قوت نقاط ضعف

داخلی

آیا فرانچایز دهنده …

1- محصول یا خدمتی اختصاصی را ارائه می کند؟

2- علامت تجاری شناخته شده ای در منطقه شما دارد؟

3- تعریف دقیقی از بازار هدف دارد؟

4- نسل برتر فرانچایز گیرندگان را از طریق برنامه های بازاریابی محلی و ملی تأمین می کند؟

5- شبکه فرانچایزی مستحکمی دارد؟

6- مدلی ثابت برای کسب و کار – جریان درآمد تکرار شونده ای دارد؟ دارای بیش از یک مزیت رقابتی است؟

7- پروفایلی از موفقیت فرانچایز دارد – که معرف ویژگی های یک فرد موفق در فرانچایز آنها باشد؟

8- محصولات یا خدمات جدیدی را برای حفظ رقابت آمیزی فرانچایز تأمین می کند؟

9- مدیریتی با تجربه که درباره واگذاری فرانچایز مطلع باشد، دارد؟

10- پشتیبانی مستحکم و مستمر و برنامه آموزشی دارد؟

فرصت ها تهدید ها

خارجی

با نگاهی به بازار …

1- بزرگی بازار هدف در منطقه تعیین شده شما چقدر است؟

2- آیا ارزش غیر قابل تردیدی وجود دارد که به مشتری نهایی ارائه شود؟

3- اوج وفاداری مشتری به محصول یا خدمت چگونه است؟

4- ضرورت محصول یا خدمت برای مشتریان تا چه اندازه است – آیا در مواقع سخت اقتصادی بازهم آنرا خریداری خواهند کرد؟

5- رقابت تا چه حد قوی است – آیا آنها به آسانی می توانند مشتریان شما را بربایند؟

6- آیا محصول یا خدمت فرانچایز می تواند به آسانی جایگزین شود – آنچه را که برای Blackberry اتفاق می افتد در نظر بگیرید؟

7- چشم اندازهای رشد فرانچایز چگونه است – تا چه اندازه فرانچایز مورد نظر شما می تواند بزرگ شود؟ پوشش دهی یا محدوده آن چگونه است؟

8- آیا می توانید مشتریان موردنیاز فرانچایزی موفق را تأمین نمایید، و آیا منطقه شما آنرا پشتیبانی می کند؟

انتقال پیام در سطح وسیع

چنانچه این کتاب الکترونیکی را مفید یافتید، لطفاً ‌این لطف بزرگ را در حق ما بکنید و آنرا با دیگران به اشتراک بگذارید.

برای انتقال این پیام در سطح وسیع، لطفاً‌ یک یا چند مورد زیر را کلیک کنید.

برای منابع و کمک های بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمائید

www.AmericanFranchiseFream.com

نظر خود را بنویسید